Spotkanie grupy roboczej: „Social Media”

Termin



4 październik 2013, godzina 09:30
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „Social Media”