Spotkanie grupy roboczej SEM

Termin

9 lipca 2014, godz. 12:30

Miejsce

Warszawa
iabłko, Krucza 16/22, Warszawa

Temat

Spotkanie grupy roboczej roboczej SEM