Spotkanie grupy roboczej: „SEM”

Termin



9 grudzień 2013, godzina 12:00
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „SEM”