Spotkanie grupy roboczej Programmatic

Termin

29 września 2014, godz.14.00

Miejsce

Warszawa
iabłko, Krucza 16/22

Temat

Spotkanie grupy roboczej

Programmatic