Spotkanie grupy roboczej: „Mobile marketing”

Termin



16 września 2013, godzina 10:00
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „Mobile marketing”