Spotkanie grupy roboczej: Mobile

Termin

30 września 2014
godzina 15.00

Miejsce

Warszawa
iabłko, Krucza 16/22

Temat

Spotkanie grupy roboczej

Mobile