Spotkanie grupy roboczej: Mobile

Termin

2 lutego 2015, godz. 15.30

Miejsce

Warszawa
iabłko, Krucza 16/22

Temat

Spotkanie grupy roboczej
Mobile