Spotkanie grupy roboczej: „Grupa badawcza”

Termin



28 marca 2013
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „Grupa badawcza”