Spotkanie grupy roboczej: Grupa BA, Adserwery, Wydawcy, Mobile, Audiowideo i€“ ustalanie standardów

Termin

6 października 2014
godzina 15.00

Miejsce

Warszawa
iabłko, Krucza 16/22

Temat

Spotkanie grupy roboczej

Grupa BA, Adserwery, Wydawcy, Mobile, Audiowideo i€“ ustalanie standardów