Spotkanie grupy roboczej: „E-commerce”

Termin

16 czerwca 2014, godzina 10:00

Miejsce

Warszawa

Temat

Spotkanie grupy roboczej: „E-commerce”