Spotkanie grupy roboczej: „Brand Advertising”

Termin



19 marca 2014, godzina 16:00
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „Brand Advertising”