Spotkanie grupy roboczej: „Brand advertising”

Termin



14 październik 2013, godzina 11:00
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „Brand advertising”