Spotkanie grupy roboczej: „Audiowideo”

Termin



14 październik 2013, godzina 14:30
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „Audiowideo”