Spotkanie grupy roboczej: „Audiowideo”

Termin



30 wrzesień 2013, godzina 10:00
Miejsce



Warszawa
Temat



Spotkanie grupy roboczej: „Audiowideo”