Spotkanie grup roboczych: Brand Advertising, Mobile, Wideo, Adserwery

Termin

2 września 2014

Miejsce

Warszawa
iabłko, Krucza 16/22

Temat

Spotkanie grup roboczych
Brand Advertising, Mobile, Wideo, Adserwery

Ustalenie standardów mobile, display, wideo