Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska konkurs i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają do udziału w piątej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego. Nagrodami są uczestnictwo w studiach podyplomowych  SGH oraz płatne praktyki zawodowe.

Konkurs jest efektem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, jakie IAB Polska prowadzi już od ponad 7 lat. Jednym z podstawowych elementów tych poczynań jest tworzenie innowacyjnych programów studiów spełniających wymagania programu DIMAQ – oficjalnego systemu certyfikacji kompetencji digital marketingu w Polsce prowadzonego przez IAB Polska.
Celem konkursu  jest skierowanie uwagi studentów na marketing internetowy oraz promocja internetu jako medium reklamowego.

Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Do udziału w konkursie dopuszczone są prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu marketingu internetowego obronione w okresie od  01 stycznia 2012 r. do 15 stycznia 2017 r . Przesłane prace oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzą certyfikowani trenerzy DIMAQ.

Nagrody

 • Najlepsza praca dyplomowa (magisterska): bezpłatne uczestnictwo w Studiach Podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  oraz płatne praktyki u jednego z Partnerów Konkursu
 • Wyróżnione prace licencjackie i inżynierskie: płatne praktyki zawodowe u jednego z Partnerów Konkursu

Harmonogram konkursu

 • 12.2016 – 23.01.2017 – Zbieranie prac
 • 16.01.2017 – 30.01.2017 – I etap – wybór 20 najlepszych merytorycznie prac dyplomowych (w tym przynajmniej 3 prac magisterskich)
 • 31.01.2017 – 20.02.2017 – II etap – ocena prac magisterskich wyłonionych w I etapie Konkursu
 • 21.02.2017 – 24.02.2017 – wybór zwycięzcy konkursu – autora najlepszej pracy magisterskiej
 • 01.03.2017 – Ogłoszenie wyników

Zgłoszenie powinno zawierać

 • 2 Płyty CD wraz z nagraną pracą dyplomową, przy czym imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora oraz nazwa uczelni powinna zostać usunięta z pracy.
 • Wypełniony oraz podpisany przez autora Formularz Zgłoszenia do Konkursu.
 • Podpisany przez autora pracy Regulamin Konkursu.
 • Dowolny dokument z uczelni wyższej potwierdzający uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej ( np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu)

Pobierz REGULAMIN KONKURSU
Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PatronI medialnI:

PERSPEKTYWY LOGO

studia_net

uczelnie_net

dlastudentapl-logo

Partnerzy konkursu:

 • Performante Sp. z o.o.
 • Kamikaze Sp. z o.o.
 • Fast Forward Communication Sp. z o.o.
 • LEADR Sp. z o.o.
 • Mexad Sp. z .o.o.
 • Future Mind Sp. z o.o.
 • GroupM Sp. z o.o.
 • Omnicom Media Group Sp. z o.o.
 • MEC Sp. z o.o.
 • Zjednoczenie.com Sp. z o.o.
 • They.pl Sp. z o.o.
 • Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski
 • GoldenSubmarine Sp. z o.o. s.k.
 • OS3 Sp. z o.o.
 • Value Media Sp. z o.o.
 • NetSprint.pl S.A.
 • Zenith
 • Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.
 • Deloitte Digital Sp. z o.o.
 • Havas Media Sp. z o.o.
 • Bluerank Sp. z o.o.