Kalendarz

Konfe
rencje
Konkursy
 
Spotkania grup roboczych
  • Nie znaleziono żadnych wydarzeń w wybranym miesiącu

Digital Day powered by DIMAQ

Digital Day już w paździenriku w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku!
470x307

DIMAQ VOICE

BEZPŁATNE, cykliczne, digitalowe spotkania w luźnej atmosferze, podczas których merytoryczny głos oddajemy posiadaczom certyfikatów DIMAQ.
dv news

MIXX Awards 2019

Pzredlużamy termin zgłoszęń! Zgłoś swoją kampanię do 10 września i pokaż, jak zwycięża się w digitalu!
470x307