Monika Bartołd

Monika Bartołd

Monika Bartołd

menedżer ds. relacji i inicjatyw partnerskich

E-mail: m.bartold@iab.org.pl

Mobile: +48 515 298 577