Statut

statut

Statut

Statut Związku Pracodawców Branży Internetowej
IAB Polska

Tekst jednolity – z uwzględnieniem zmian przyjętych w  2017 roku.

Pobierz plik z pełną treścią dokumentu:
Statut IAB Polska (PL)
The statutes IAB Poland (EN)