Tomasz Jażdżyński

Tomasz Jażdżyński

Tomasz Jażdżyński

członek rady nadzorczej
Gremi Media