Prowadzone konsultacje

09.07.2015


IAB Polska gromadzi opinie w sprawie audiowizualnych usług medialnych – 25.07.

IAB Polska gromadzi opinie w sprawie nabywania treści cyfrowych oraz towarów w internecie – 20.08.