Porozumienie ACTA

13.01.2014
Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące projektu porozumienia ACTA, w których uczestniczył Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Od samego początku IAB Polska było zdania, że konieczne będą konsultacje społeczne w tym zakresie.

10 czerwca 2010 roku Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wystosował do Dyrektora Departamentu Prawnego MKiDN stanowisko IAB Polska dotyczące projektu porozumienia handlowego dotyczącego zwalczania towarów podrabianych (Anticounterfeiting Trade Agreement), zwanego inaczej ACTA.

W piśmie tym IAB Polska pokreślił szereg wątpliwości związanych z egzekwowaniem założeń ACTA, a porozumienie to, „w obecnym brzmieniu wpłynie negatywnie na sytuację prawną podmiotów branży internetowej”.

4 maja 2011 roku Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, razem z fundacją Panoptykon oraz Internet Society Poland, wystosowało apel o poparcie wniosku o wystąpienie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościowi o opinię czy porozumienie ACTA (Anti­Counterfeiting Trade Agreement) jest zgodne z prawem Unii Europejskiej).

Tak, jak zostało to napisane we wstępie apelu, „bez wyjaśnienia tej fundamentalnej kwestii przez niezależny organ sądowy, sygnowanie ACTA przez Unię Europejską nie może mieć miejsca”.

Niestety nasz apel spotkał się z odmową.

Dokumenty, które zostały opublikowane w ostatnim czasie, są kontynuacją naszego stanowiska. W naszej opinii bardzo źle stało się, że podpisanie porozumienia ACTA odbyło się bez jakichkolwiek akcji informacyjnych czy debaty publicznej na ten temat.

Jednocześnie jako organ reprezentujący niemal 200 firm działających w obszarze Internetu, jesteśmy gotowi w pełni zaangażować się i wesprzeć polski Rząd oraz Pana Ministra Michała Boniego w przeanalizowaniu skutków traktatu ACTA dla polskich firm, polskiego przemysłu internetowego, środowiska twórców oraz obywateli, jednocześnie komunikując efekty tych analiz.

Pobierz dokumenty:

stanowisko IAB Polska: stanowisko

treść apelu apel

list otwarty do KPRM z 25.01:
list otwarty

oświadczenie IAB Polska z 26.01: oświadczenie