Grupy Robocze

IAB Grupy Robocze

Grupa Robocza Content Marketing i Reklama Natywna – skupia przedstawicieli agencji, wydawców oraz pośredników, którzy w codziennej pracy z klientami prowadzą działania z zakresu marketingu treści. Celem grupy jest edukacja rynku w zakresie content marketingu oraz reklamy natywnej. Inicjatywy tej grupy to poradniki content marketingu i reklamy natywnej, case study, czy edukacja za pomocą profilu w mediach społecznościowych: Content Lab. Szefową grupy jest Maja Biniewicz.

Raport: Content Marketing

Przewodnik Content Marketingu

Content Marketing Case Studies

Przewodnik po reklamie natywnej


Grupa Robocza E-mail Marketing – grupa robocza ds. e-mail marketingu działająca przy IAB Polska zrzesza największych dostawców systemów do e-mail marketingu oraz największych dostawców usług pocztowych w Polsce. Celem działania grupy jest tworzenie dobrych praktyk w zakresie komunikacji e-mail marketingowej oraz edukacja rynku w zakresie efektywnego wykorzystania tego kanału komunikacji. Szefem grupy jest Paweł Sala.

Poradnik E-mail marketing

Dobre praktyki e-mail marketingu

Poradnik E-mail marketing 2012


Grupa Robocza SEM – grupa SEM przy IAB Polska pracuje na rzecz edukacji i popularyzacji marketingu w wyszukiwarkach internetowych jako skutecznego narzędzia promocji online. Jednym z głównych celów funkcjonowania grupy jest ustanawianie i przestrzeganie standardów jakościowych usług oferowanych przez podmioty zrzeszone, co zaowocowało stworzeniem kodeksu dobrych praktyk, dostępnym na stronach IAB Polska. Grupa prowadzi fanpage SEM. Szefem grupy jest Maciej Gałecki.

Poradnik dla internetowego reklamodawcy

SEM bez tajemnic – porady wideo od IAB Polska

Dobre praktyki SEO\SEM

Poradnik Wyszukiwarki 


Grupa Robocza Programmatic – celem tej grupy jest edukacja polskiego rynku w zakresie zautomatyzowanego, programowalnego procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w modelu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymalizujących ten proces. Szefem grupy jest Elżbieta Kondzioła.

Raport Programmatic

Raport Real Time Bidding


Grupa Robocza Audiowideo – jej celem jest szerzenie wiedzy na temat segmentu wydawców audio i wideo, dynamiki jego wzrostu oraz wyzwań rynkowych. Realizuje projekty edukacyjne, badawcze i promocyjne związane usługami audiowideo. Działa od 2010 roku, a w 2012 roku poszerzyliśmy zakres naszych zainteresowań z reklamy wideo na obszar audiowideo, w tym dynamicznie rozwijający się segment usług muzycznych online. W zakresie zainteresowań tej grupy mieści się potencjał mediowy związany z usługami audiowideo oraz możliwości promocyjne, jakie one stwarzają dla marketerów. Szefem grupy roboczej IAB Audiowideo jest Teresa Wierzbowska.

Perspektywy rozwojowe Wideo Online

Zbiór Case Studies – Wideo Online

Poradnik Wideomarketing 

Wideoporadniki IAB


Grupa Robocza Mobile Marketing – skupia się na propagowaniu działań reklamowych w kanale mobilnym, a także edukacji rynku w zakresie narzędzi i form mobile marketingu. Celem grupy jest wypracowanie jednolitych standardów i dobrych praktyk, ich popularyzacja oraz efektywne wykorzystanie. Wśród członków grupy znajdują się m.in. wydawcy internetowi, sieci reklamowe, agencje interaktywne oraz domy mediowe. Grupę prowadzi Tomasz Woźniak.

Perspektywy rozwojowe Mobile online w Polsce

Marketing Mobilny 2015 – Case Study

Poradnik Mobile

Raport Mobile 2012

Zbiór Case Studies – Mobile 2012

Poradnik Marketing Mobilny 2012


Grupa Robocza Social Media – grupa zajmuje się opracowywaniem dokumentów, edukacją rynku oraz tworzeniem dobrych praktyk i standardów jakościowych ułatwiających przeprowadzanie działań w social mediach. W pracach grupy biorą udział przedstawiciele wiodących domów mediowych, agencji, sieci reklamowych oraz wydawców. Wprowadziła m.in. standard briefowania agencji, dobre praktyki z marketingu szeptanego, poradnik „Social media”. Specjaliści z grupy prowadzą szkolenia branżowe oraz szkolenia dla marketerów. Szefową grupy jest Agnieszka Przewoźnik.

Case Studies Social Media

Poradnik Społeczności 

Obecność marki w Social Mediach – Infografika

Poradnik WOMM


Grupa Robocza Brand Advertising Online – zajmuje się promowaniem dobrych praktyk, edukowaniem rynku, standaryzacją rozwiązań, badaniami rynku, case studies. W pracach biorą udział przedstawiciele czołowych wydawców, sieci reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych. Dzięki temu grupa jest w stanie na bieżąco weryfikować zapotrzebowanie rynku pod kątem zmian, jakie w nim zachodzą, i odpowiednio uzupełniać standardy. Szefem grupy jest Krzysztof Beniowski.

Zbiór Case Studies – Brand Advertising 

Poradnik Brand Advertising Online


Grupa Robocza E-commerce – grupa wspiera działania edukacyjne na temat możliwości i rozwiązań reklamowych w zakresie reklamy internetowej. Prowadzi działania w celu rozumienia pojawiających się problemów sklepów internetowych. Grupa opracowuje na rzecz promocji e-handlu, który w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Buduje pozytywny wizerunek zakupów online poprzez działania na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa e-handlu w Polsce oraz wypracowuje metody promocji zakupów w internecie, a także samoregulacje.

Poradnik E-commerce

Poradnik E-commerce dla kupujących 


Grupa Robocza Wydawcy Wielomediowi – grupa zajmuje się prawem autorskim i prawem prasowym. Z perspektywy wydawcy wielomediowego kwestia uszczelnienia prawa jest kluczowa, aktualizacja definicji, dostosowanie warunków dopuszczalnego użycia do rzeczywistości nowomediowej. Grupa wspiera i rozpowszechnia wśród wydawców mechanizmy i sposoby skuteczniejszej walki z podmiotami naruszającymi własność twórców działający w modelu B2B i B2C oraz rozwój aktywności wielomediowej wydawców, ze szczególnym uwzględnieniem działań reklamowych i ofert dwumediowych. Grupa zaangażowana jest w budowanie relacje z podmiotami działającymi na poziomie europejskim jak ENPA czy OPA Europe.


Grupa Robocza Badania – działa od 2010 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele agencji badawczych, wydawców, domów mediowych oraz wielu innych podmiotów rynku online. Celem grupy jest edukacja rynku, dostarczanie narzędzi marketingu online i udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące poszczególnych sektorów rynku. Szefem grupy jest Paweł Kolenda.


Grupa Robocza Prawna – zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z procesami legislacyjnymi oraz działaniami public affairs. Jej głównym celem jest wypracowywanie we współpracy z zarządem wspólnego dla całej branży internetowej stanowiska dot. poszczególnych aktów prawnych, opracowywanie komentarzy i interpretacji prawnych. W planach grupy jest m.in. budowanie dobrych relacji z legislatorami i regulatorami oraz ich edukacja w zakresie funkcjonowania modeli biznesowych w branży interaktywnej oraz wpływu na nią poszczególnych aktów prawnych. Jednym z celów jest proponowanie aktów samoregulacji lub koregulacji jako skutecznej alternatywy dla regulacji prawnych.


Grupa Robocza Technologie/Software – grupa wspiera działania edukacyjne w zakresie technologii informatycznych i mobilnych oraz możliwości ich wykorzystania w biznesie. Ponadto prowadzi działania na rzecz promocji firm typu software house, które skupiają w jednym miejscu zaawansowane kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania dla firm (głównie aplikacji internetowych), aplikacji mobilnych, platform e-commerce czy stron internetowych.

Poradnik Afiliacyjny 


Grupa Robocza Behawioralna – grupa zajmująca się szeroko pojętym Audience Targetingiem i wszystkimi aspektami z tym związanymi m.in. : danymi i źródłami (1st,2nd i 3rd party), modelami zakupu, dostawcami technologii, DMP i aspektami prawnymi z tym związanymi.

Dobre praktyki w zakresie reklamy behawioralnej 


Grupa Robocza Agencje – to jedna z najstarszych grup działająca w strukturach IAB Polska. Celem działania grupy jest usprawnianie komunikacji na linii klient – agencja, aby stale podnosić jakość projektów marketingu online w Polsce. Szefem tej grupy jest Sławomir Skowerski.

Zbiór Case Study – Agencje Interaktywne

Ścieżka przetargu na usługi interaktywne


Grupa Robocza UX/ Usability – grupa zainteresowań IAB Usability skupiona jest na obszarze projektowania i badań produktów interaktywnych. Kluczowym zadaniem grupy jest popularyzacja zagadnienia user experience i usability jako istotnej strategii dla tworzenia nowoczesnych produktów i usług. W ramach swoich celów skupia się na edukacji w obszarze UX, promocji przez publikacje standardów badawczo-projektowych oraz dalszym rozwoju dziedziny UX w Polsce.

Grupy Robocze

Członkowie IAB Polska mają możliwość aktywnego udziału w Grupach Roboczych, które zajmują się kluczowymi kwestiami w zakresie reklamy internetowej. W ramach IAB działają obecnie niżej wymienione Grupy Robocze pracujące nad inicjatywami z wybranych obszarów marketingu online.

Regulamin Grup Roboczych

Regulamin Funkcjonowania Grup Roboczych IAB Polska

Kontakt

Monika Bartołd
Menadżer ds. Relacji i Inicjatyw Partnerskich

E-mail: m.bartoldiab.org.pl
Mobile: +48 515 298 577