Rola internetu w zakupach soków i napojów – wyniki badania PBI dla IAB Polska

31.01.2010
Rola internetu w zakupach soków i napojów – wyniki badania PBI dla IAB Polska

Raport z badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazuje, że dla Internautów odpowiedzialnych za zakup napojów internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji na temat tej kategorii produktowej. Połowa z nich najchętniej poszukuje w sieci informacji na temat kawy oraz soków owocowych i warzywnych. Korzystają oni z wyszukiwarek, grup dyskusyjnych, a także zaglądają na strony www producentów.

W internecie badani poszukują najczęściej opinii innych użytkowników o konkretnym produkcie, opisów produktów, informacji o cenach. Co ważne, Internauci są aktywną grupą konsumentów, która uczestniczy w procesie kształtowania się wizerunku konkretnych produktów, marek i producentów.

Kawa czy herbata? A może sok?

Kawa czy herbata? A może sok?

Respondentami byli Internauci, którzy kupują napoje bezalkoholowe i mają wpływ na zakupy napojów dokonywane w gospodarstwach domowych. Większość z nich, wśród źródeł informacji na temat napojów i soków, na pierwszym miejscu wymienia reklamę (69%) oraz etykiety i opisy na produktach (64%). W następnej kolejności respondenci wskazywali na znajomych i rodzinę (57%) oraz internet (54%). Pozostałe źródła informacji o napojach były wskazywane przez mniej niż połowę badanych.

wykres1a

Poszukiwanie informacji o napojach i sokach

Badani Internauci najczęściej poszukują w sieci informacji na temat kawy (51%) oraz soków owocowych i warzywnych (połowa badanych). Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się: herbata (43%), niegazowana woda mineralna (41%) oraz napoje energetyzujące i izotoniczne (39%). Informacje na temat pozostałych kategorii napojów i soków są poszukiwane wyraźnie rzadziej (nie więcej niż 35% wskazań), jednak tylko nieliczna grupa Internautów (13%) twierdzi, że w ogóle nie szuka takich informacji.

wykres2a

Zapytani o rodzaj informacji poszukiwanych w sieci na temat napojów, respondenci wskazywali najczęściej opinie innych użytkowników o konkretnym produkcie (60%), opisy produktów (55%) oraz informacji o cenach (52%). Nieco mniej niż połowa respondentów poszukuje w sieci testów napojów (47%) oraz nowości i promocji (46%). Część Internautów skupia także swoją uwagę na informacjach dotyczących kwestii zdrowotnych: poradach dotyczących zdrowego odżywania (44%), leczniczych właściwościach niektórych napojów (41%), ich oddziaływaniu na cerę, samopoczucie, sen etc. (40%).

wykres3a

Biorąc pod uwagę aktywność badanych Internautów możemy dostrzec, że wśród osób, które poszukują informacji o napojach i sokach, 76% robi to co najmniej raz w miesiącu. Dla porównania z wcześniejszymi badaniami z tego cyklu – w przypadku produktów żywnościowych analogiczny wynik wynosił aż 91%, 85% w odniesieniu do kosmetyków i 80% w przypadku produktów chemii gospodarczej. Wyniki badania pokazują również, że mężczyźni częściej poszukują na stronach www informacji na temat napojów i soków.

wykres4a

Rola internetu w zakupach napojów bezalkoholowych

Z odpowiedzi respondentów wynika, że internet pełni znaczącą rolę w procesie poszukiwania informacji o napojach bezalkoholowych i planowaniu zakupów. Z punktu widzenia producentów napojów i soków oraz ich obecności w sieci, duże znaczenie ma informacja, że 63% [1] pytanych jest zdania, że internet jest dobrym miejscem, aby dowiadywać się o nowościach w ofercie. Ponadto, 56% [2] respondentów oczekuje, że informacje o napojach będą jak najszerzej obecne w internecie.

wykres5a

Rola reklamy w procesie podejmowania decyzji o zakupie napojów bezalkoholowych

Z raportu wynika, że osoby, które spotkały się z reklamą online, najlepiej kojarzą reklamy kawy (52%). Dobrze rozpoznawane są także reklamy napojów energetyzujących i izotonicznych, które wymieniło 43% respondentów. Nieco ponad jedna trzecia (36%) pamięta reklamy niegazowanej wody mineralnej, zaś napoje gazowane kojarzy 30%. Jedna czwarta Internautów (25%) kojarzy reklamy herbaty oraz gazowanej wody mineralnej. Reklamy online pozostałych kategorii napojów są rozpoznawane przez mniej niż jedną czwartą badanych.

wykres6a

Znajomość marek napojów bezalkoholowych

Wśród wszystkich zaprezentowanych marek napojów respondenci najczęściej wymieniają Coca-Colę (95%). Konkurencyjna Pepsi jest także bardzo dobrze rozpoznawana (93% wskazań). Internauci generalnie wykazali się bardzo dobrą znajomością marek napojów dostępnych na rynku.

wykres7a

O badaniu:

Wywiady zrealizowano metodą CAWI (web survey). Respondentów rekrutowano spośród panelu badawczego GfK Polonia, jednego z największych access paneli w Polsce.

Respondentami były osoby, które kupują napoje i mają wpływ decyzyjny na zakup. Strukturę tej grupy (a co za tym idzie i próby), wg płci, wieku i wykształcenia, oparto na danych badania TGI Index firmy Millward Brown SMG/KRC za okres styczeń – czerwiec 2010 roku. Grupa ta stanowi 39,1% całej próby badania TGI, co w przeliczeniu na populację Polaków w wieku 15+ daje 11,77 miliona osób.

Wielkość badanej próby wyniosła 1000 osób, co oznacza iż maksymalny błąd pomiaru wynosi +/-3,1%.
Wywiady przeprowadzono w dniach 1 – 8 grudnia 2010 roku.

Pełną wersję raportu „Rola internetu w procesie zakupu napojów” (68 slajdów) można zakupić w IAB Polska. Biuro IAB dysponuje także innymi raportami z tego cyklu badawczego.