Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2012

20.12.2012
Zaobserwowaliśmy głębokie zmiany życia społecznego, konsumpcji mediów, sposobów zdobywania informacji, nawyków zakupowych. Internet przestał być odrębnym nośnikiem reklamy – stał się platformą zintegrowanej komunikacji marketingowej. Multi-screening, mobile, wszechdigitalizacja, ponad 2,2 mld złotych na reklamę online i wiele więcej – Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska prezentuje dziesiąte – jubileuszowe – wydanie Raportu Strategicznego IAB Polska Internet 2012. Publikacja stanowi podsumowanie funkcjonowania rynku internetowego w Polsce w 2012 roku.

Dostęp do internetu warunkiem rozwoju

Rozwój dostępu do internetu to niezbędny warunek budowania w Polsce społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Zdaniem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska szerokopasmowy dostęp do internetu będzie miał w nadchodzących dekadach takie samo znaczenie jak elektryczność na początku XX w. Szybki i efektywny kanał komunikacji, jakim jest internet, to warunek rozwoju nowych dóbr i usług w sferze gospodarki, edukacji, administracji publicznej czy służby zdrowia.

Ubiegły rok pokazał, że rynek internetu z jednej strony zaczyna powoli dojrzewać (nie mylić ze stagnacją), z drugiej zaś nadal niezwykle dynamicznie się rozwija i zmienia. Dzięki temu połączeniu nasza branża nie tylko skutecznie broni się przed kryzysem gospodarczym, ale też jest jedną z lokomotyw napędzających polską gospodarkę. Nie mamy wątpliwości, że ten spowodowany przez wiele czynników dynamiczny rozwój będzie cechował branżę internetową w najbliższych latach. Dowodzi tego wzrost wydatków na reklamę w internecie w roku 2012, w sytuacji kiedy w tradycyjnych kanałach te wydatki znacząco się zmniejszyły. Kolejnym dowodem są wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie IAB Europe przez Vlerick Business School. Wynika z niego, że branża reklamycyfrowej w całej Unii Europejskiej dysponuje potencjałem wygenerowania 1,5 miliona nowych miejsc pracy i pozostania jedną z głównych sił napędzających rozwój gospodarki europejskiej.

Wszechdigitalizacja: multi-screening, smartfony, tablety i cyfrowa telewizja

Digitalizację obserwujemy niemal w każdym aspekcie życia codziennego. W raporcie znajdziemy informacje na temat zjawiska multi-screeningu oraz wzrostu rynku smartfonów, tabletów, płatności mobilnych i m-commerce. Na rynku coraz popularniejszy jest trend tworzenia narzędzi mobilnych, które pozwalają konsumentom podejmować decyzje zakupowe. Co drugi aktywny internauta w Polsce posiada smartfona. To grupa ponad 6 mln tzw. ekranożerców (ang.multi-screeners), a do końca 2013 r. ich liczba może wzrosnąć do 7-8 mln. Wśród nich zdecydowana większość (97 proc.) wykorzystywała kiedykolwiek swoje smartfony do łączenia się z internetem, a 44 proc. deklaruje, że robi to regularnie. Obserwujemy także popularyzację Smart TV – interaktywnej telewizji łączącej się z internetem. Co piąty aktywny internauta to również ekranożerca konsumujący codziennie trzy nośniki: internet w komputerze, internet mobilny oraz telewizję.

Wartość rynku reklamy online przekroczyła 2,2 miliarda złotych

Rozwój cyfryzacji znajduje swoje odzwierciedlenie w wydatkach reklamowych online. Największą dynamiką wzrostu odznaczały się: mobile oraz wideo online. Jak wynika z raportu, wartość reklamy internetowej w roku 2012 odnotowała wzrost o 10,1% w stosunku do ubiegłego roku, a tym samym wyniosła 2,2 mld zł. W raporcie poraz pierwszy zostały opublikowane dane nt. social media.

W 2012 roku wśród podstawowych typów reklamy cyfrowej nadal dominowała reklama graficzna z 43-proc. Udziałem w rynku. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowała ona ogółem 10 proc.wzrostu. W dużym stopniu na dynamikę reklamy graficznej miało wpływ wideo online, które zwiększyło swoją wartość o 65 proc. Jest to większy wzrost niż w roku ubiegłym. Nadal na drugim miejscu plasuje się reklama oparta na SEM z ponad jedną trzecią udziałów. Jej dynamika rok do roku wyniosła 20 proc. Kolejne dwa formaty (ogłoszenia i e-mail) odnotowały spowolnienie dynamiki i nieznaczne spadki w udziałach. Wśród pozostałych typów szczególną uwagę zwraca reklama w urządzeniach mobilnych, która ponownie zanotowała trzy cyfrowy wzrost wartości (135 proc.).

Nowości w raporcie

Niniejszy raport jest już 10 – jubileuszowym podsumowaniem działań funkcjonowania rynku internetowego w Polsce wydawanym dorocznie przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Dokument stanowi wiarygodne źródło informacji dla przedstawicieli rynku i marketerów. Rozdziały zostały napisane przez przedstawicieli grup roboczych IAB Polska. Dodatkowo pojawiły się także opinie ekspertów wybranych przez poszczególnych autorów rozdziałów.

Po raz pierwszy w raporcie opublikowana została mapa firm członkowskich IAB Polska, która daje obraz polskiego rynku internetowego z podziałem na poszczególne segmenty. Dodatkowo dokument został wzbogacony o obraz rynku agencyjnego, a w nim między innymi znalazły się informacje na temat specjalizacji poszczególnych agencji i ich kompetencje, lokalizacji oraz poszukiwanych specjalistów. Zwróciliśmy również uwagę na rosnące znaczenie monitoringu w sieci oraz rolę strategii i kreacji reklamowych. Opisane zostały cele i działania poszczególnych grup roboczych IAB Polska.

Pobierz Raport Strategiczny IAB Polska: https://iab.org.pl/raport-strategiczny-2012/

Redaktor naczelna:

Anna Wątła

Anna Wątła

Anna Wątła

menedżer ds. grup roboczych i edukacji
E-mail: awatlaiab.com.pl
T: 22 434 21 77
M: +48 784 049 742

Redaktor merytoryczny:

Paweł Kolenda

Paweł Kolenda

Paweł Kolenda

menedżer ds. badań
E-mail: pkolendaiab.com.pl
T: 22 434 21 77

Kontakt dla mediów:

Szymon Kuc

Szymon Kuc

Szymon Kuc

koordynator ds. marketingu i pr
E-mail: szkuciab.com.pl
M: +48 608 530 904