Przewodnik Content Marketingu

18.08.2014

Przewodnik Content Marketing IAB Polska

Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie uczestnikom branży marketingu cyfrowego precyzyjnych ram do interpretacji content marketingu (zwany dalej CM) poprzez odniesienie się do definicji, kanałów dystrybucji, dostępnych form oraz zasad transparentności. IAB Polska pragnie przybliżyć ten dynamicznie rozwijający się obszar komunikacji oraz zapewnić merytoryczne wsparcie, dzięki któremu działania content marketingowe w Polsce będą opierały się na wypracowanych przez branżę standardach niezbędnych do etycznej i efektywnej aktywności na tym polu.

Wobec nasilającej się dyskusji branżowej na temat rozumienia i definicji CM, dla IAB Polska i jej członków niezwykle istotne jest posiadanie wspólnego stanowiska w tym obszarze, szczególnie z punktu widzenia możliwości i ograniczeń implementacyjnych. Podstawę wspólnych rozważań stanowi wzajemna zbieżność rozwiązań technologicznych, interesów wydawców, potrzeb marketerów oraz zmieniających się wzorców zachowań konsumenckich.

Pobierz Przewodnik Content Marketingu wykorzystując poniższy przycisk:

Przewodnik stanowić będzie podstawę przyszłych inicjatyw IAB Polska w obszarze CM, w szczególności bieżących jego
aktualizacji, prezentacji najlepszych przykładów implementacji, realizacji dedykowanych projektów badawczych oraz publikacji ich wyników i adekwatnych wniosków.