Perspektywy rozwojowe Mobile online w Polsce

29.06.2014
2
W ciągu ostatnich lat świat cyfrowy uległ gwałtownej przemianie. W toku rewolucji internetowej, całkowicie przekształcającej dotychczasowy model funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, rozpoczęła się kolejna –zmieniająca sposób, w jaki korzystamy z internetu.
pobierz