Co oglądasz w internecie?

08.06.2012
Dłonie dwóch osób przeglądającce dokumenty na jednym blacie.

Raport z badania „Co oglądasz w internecie?”

Raport z badania „Co oglądasz w internecie?”

Poznaj wyniki raportu o zwyczajach i opiniach internautów związanych z oglądaniem treści wideo w internecie.

W ramach wspierania akcji „Oglądaj legalne” IAB Polska we współpracy z OPI w maju 2012 zrealizowało sondaż internetowy. Wyniki badania pokazują, że oglądanie treści wideo staje się coraz bardziej powszechną aktywnością w internecie, jednak wielu internautów nie jest świadomych czy oglądają treści legalne oraz jak je rozpoznać. Autorzy raportu komentują wyniki następująco:

Szacunki wskazują, że około 2,4 miliona internautów w wieku powyżej 14 roku życia zapłaciło za dostęp do treści audio-wizualnych online w serwisach nieposiadających stosownych praw do ich dystrybucji. To 18% wszystkich użytkowników wideo online. Sądzą oni, że uiszczają opłaty za dostęp do legalnych treści. To znaczna grupa użytkowników sieci, która jest gotowa płacić za dostęp do kontentu i prezentuje dojrzały typ użytkowania. Prawie tyle samo płaci za dostęp do materiałów bez licencji w sposób świadomy, wiedząc że oglądane treści nie posiadają praw do dystrybucji. W sumie daje to jedną trzecią użytkowników treści wideo w internecie, czyli ponad jedną czwartą wszystkich internautów. Analiza wyników badania pokazuje, że duży wpływ na taki stan rzeczy ma poziom wiedzy samych internautów, który w znacznym stopniu wynika z braku odpowiednich narzędzi do oceny legalności.

Wyniki badania przeprowadzonego w ramach akcji „Oglądaj legalne” pokazują kilka bardzo ciekawych zjawisk związanych z oglądaniem materiałów wideo w internecie. Przede wszystkim rezultaty badania silnie wskazują na rzeczywistą obecność procesu konwergencji mediów elektronicznych, w tym wypadku internetu i telewizji. Ponad 90 procent wszystkich internautów deklaruje, że ogląda materiały wideo w internecie. Jest to więc jeden z podstawowych kanałów dostępu do materiałów zarezerwowanych jeszcze kilka lat temu dla dużego ekranu. Wyniki te są zbieżne z wieloma innymi badaniami pokazującymi jakie aktywności dominują w polskim internecie. Ale badanie sondażowe prowadzone w ramach akcji „Oglądaj legalne” pokazuje znacznie więcej. Można jego wyniki interpretować w kategoriach gotowości konsumentów treści wideo na nowoczesne i w pełni legalne rozwiązania rynkowe.

Chcesz przeczytać więcej?
Pobierz raport „Co oglądasz w internecie?”
Raport „Co oglądasz w Internecie”