Urząd patentowy: Szkolenie regionalne 23.05.2013 w Warszawie

17.05.2013
kalendarz z odwróconą kartką

Urząd patentowy: Szkolenie regionalne 23.05.2013 w Warszawie

Mamy przyjemność przekazać zaproszenie do udziału w szkoleniu regionalnym pt. Ochrona programów komputerowych, organizowanym przez Urząd Patentowy RP.

Szkolenie odbędzie się dn. 23 maja 2013 r. w Warszawie, w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).http://www.uprp.pl/szkolenie-regionalne-23-maja-2013-r-w-warszawie/Lead02,58,7407,7,index,pl,text/Program szkolenia:11.30 – 12.00 rejestracja

12.00 – 12.15 powitanie uczestników i otwarcie szkolenia

12.15 – 13.15 Programy komputerowe w prawie patentowym, prof. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

13.15 – 13.30 pytania i dyskusja

13.30 – 14.30 Ochrona programów komputerowych na gruncie prawa autorskiego, prof. Elżbieta Traple, Uniwersytet Jagielloński 14.30 – 14.45 pytania i dyskusja

14.45 – 15.45 Aspekty prawne wolnego oprogramowania, dr Wojciech Machała, Uniwersytet Warszawski

15.45 – 16.00 pytania i dyskusja
16.00 poczęstunekPragniemy również zwrócić się z serdeczną prośbą o upowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku.Kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu proszę przesłać na adres e-mail: mborkowski@uprp.pl lub faks: 22 579 06 26 do dnia 17 maja 2013 r.Uwaga: Szkolenie jest bezpłatne. Przewidywana liczba uczestników: 150 osób – organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia rejestracji po przekroczeniu tej liczby zgłoszeń.