Szkolenie o ochronie danych osobowych (RODO) w IAB Polska

30.05.2016

 

Firmy członkowskie IAB Polska zapraszamy 20 czerwca br. na bezpłatne szkolenie dotyczące zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Omawiane będą m.in. najważniejsze działania, które muszą podjąć podmioty działające na rynku internetowym oraz wyzwania, jakie stoją przed branżą. W szkoleniu mogą wziąć udział również firmy spoza organizacji.

Opublikowane na początku maja unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Będzie ono miało wpływ również na regulacje dotyczące prywatności, w tym w zakresie sposobu korzystania z cookies. Pomimo że przepisy RODO wchodzą w życie dopiero 25 maja 2018 r., warto zapoznać się z nimi już dzisiaj, szereg działań podjętych powinno zostać już bowiem przez firmy internetowe jeszcze przed tą datą.

Aby firmy zdążyły się dobrze przygotować do owych wymogów, IAB Polska przygotował dla swoich członków bezpłatne szkolenie RODO. Odpłatnie mogą w nim wziąć udział również firmy, które nie są członkami organizacji.

Szkolenie odbędzie się 20 czerwca 2016, w godzinach 10:00-16:00 w siedzibie IAB Polska. Zostanie poprowadzone przez ekspertów IAB Polska: mec. Xawerego Konarskiego oraz dr. Grzegorza Sibigę z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Zapisz się na szkolenie

Agenda szkolenia

 • zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny zastosowania RODO
 • istota i znaczenie prawne pseudonimizacji danych osobowych
 • sposoby i zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych, w tym od osób małoletnich
 • szczególne uprawnienia podmiotów danych w zakresie:
  • prawa do bycia zapomnianym
  • przenoszalności danych
  • zasady dopuszczalnego profilowania danych
 • obowiązki w zakresie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design), jak i eksploatacji (privacy by default) aplikacji bazodanowych
 • obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych
 • status i zadania inspektora ochrony danych osobowych
 • zasady transferu danych osobowych do państwa trzeciego
 • sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

W trakcie seminarium, poza omówieniem postanowień RODO, przedstawione zostaną również przykłady zmian w działalności firm internetowych, spowodowanych wejściem w życie nowych przepisów (case study).