SIMFO 2013 – sprawdź co będzie się działo

16.09.2013
dwóch mężczyzn rozmawia, jeden patrzy na wprost i się uśmiecha

SIMFO 2013 – sprawdź co będzie się działo

Ministerstwo Gospodarki wraz z Komisją Europejską zapraszają 18 października 2013r. do Krakowa na SIMFO (SIngle Market Forum).

Wydarzeniu patronuje Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Krajowe Forum Jednolitego Rynku w Krakowie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC). JRC jest wiodącą ideą Europejskiej Agendy Cyfrowej, będącej częścią strategii Europa 2020.

Kryzys zniweczył wyniki wielu lat postępu gospodarczego i społecznego oraz odsłonił strukturalne słabości europejskiej gospodarki. Głównym celem Europy musi być teraz powrót na drogę wzrostu gospodarczego.

Podczas SIMFO IAB Polska zaprezentuje wyniki ekspertyzy dotyczącej budowy rynku cyfrowego, w tym barier i potencjału rozwojowego w handlu elektronicznym.

Gościem honorowym konferencji będzie Michela Barnier, Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. i na wstępie debaty przedstawi podjęte i planowane działania na szczeblu unijnym w kluczowych sektorach jednolitego rynku. Uroczystego otwarcia Forum dokona Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński. Z ramienia Parlamentu Europejskiego współorganizatorką Forum jest Europosłanka Pani Róża Thun, pomysłodawczyni Forum Jednolitego Rynku, dwukrotna laureatka nagrody Europosłanki Roku w kategorii rynek wewnętrzny. Gościem specjalnym konferencji będzie Pan Piotr Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów.

Krajowe Forum Jednolitego Rynku będzie również dostępne za pośrednictwem Internetu (informacje dot. strony internetowej udostępnione zostaną wkrótce). Wszyscy będą mogli się wypowiedzieć, podzielić doświadczeniami, przedstawić swoje propozycje i uzyskać informacje na temat funkcjonowania jednolitego rynku i jego wpływu na codzienne życie obywateli i przedsiębiorstw.

PROGRAM

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie
18 października 2013 r.

 • 9:00 – 10:00

  Rejestracja/ Kawa powitalna

 • 10:00 – 10:05
  Wystąpienie otwierające:
  Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki

 • 10:05 – 10:25
  Rozmowa (hot chair) z Michelem Barnier, Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług

 • 10:25 – 11:35

  Panel dyskusyjny: Jednolity rynek cyfrowy
  „Dlaczego e-commerce? – Doświadczenia i wyzwania”
  Włodzimierz Schmidt – Prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
  Grzegorz Wójcik – Doradca Zarządu Grupy Allegro
  Rafał Brzoska – Prezes Zarządu InPost

  Krzysztof Krzysztofiak – Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego

  Dr hab. Adam A. Ambroziak – Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  Dr Katarzyna Lasota Heller – Dyrektor Prawny MIH, Prezes EDIMA

  Marcin Beme – Prezes Zarządu Audioteka S.A.

 • 11:35 – 12:00
  Przerwa kawowa

 • 12:00 – 12:20

  Rozmowa (hot chair) z Januszem Piechocińskim, Wicepremierem, Ministrem Gospodarki

 • 12:20 – 13:30

  Panel dyskusyjny: Przedsiębiorczość kobiet
  „Kreatywność w świecie cyfrowym”

  Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego
  Urszula Ciołeszyńska – Prezes Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet
  Dr Ewa Rumińska-Zimny – Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej
  Piotr Chmielewski – Założyciel Akademii Rozwoju Biznesu, Prezes Social Media Now

  Anna Kaczmarska – Prezes Zarządu IDMnet
  Marcin Szałek – Country Manager DaWanda.com w Polsce
  Kamila Sidor – Założycielka Geek Girls Carrots

 • 13:30 – 13:50

  Gość specjalny forum Piotr Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów
  „Oswoić ryzyko – pokonać trudności”

 • 13:50 – 14:00
  Wystąpienia zamykające Forum:

  Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego
  Małgorzata Wenerska-Craps – Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich Ministerstwo Gospodarki

 • 14:00 – 15:30
  Lunch

 • Forum moderuje:
  Krzysztof Blusz, Wiceprezes Zarządu Fundacji demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej

  W trakcie Forum zaprezentowane zostaną kluczowe wyniki ekspertyzy IAB Polska dotyczącej budowy rynku cyfrowego, w tym barier i potencjału rozwojowego w handlu elektronicznym.

  Forum będą towarzyszyć stoiska informacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Enterprise Europe Network.