Serwis na wagę złota – poradnik dla menedżerów zarządzających RI online

21.09.2012
na stole leży dokument z kolorowymi wykresami

Serwis na wagę złota

Przedstawiamy pierwszy w Polsce poradnik dla menedżerów zarządzających relacjami inwestorskimi online – „Serwis na wagę złota”.

Twórcą raportu jest agencja eFRESH. Raport powstał we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych oraz IAB Polska.Celem raportu jest podnoszenie jakości serwisów relacji inwestorskich w Polsce. W wyniku analizy wyłonione zostały elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania relacji inwestorskich online.Cechy prawidłowo skonstruowanego serwisu relacji inwestorskich online:

1. Szeroki zakres informacji

2. Szczegółowość informacji

3. Wiarygodność informacji

4. Aktualność informacji

5. Przejrzystość prezentowanych informacji

6. Spójność przekazywanych informacji

7. Dbanie o jednolity wizerunek spółki

8. Interaktywność

9. Zgodność z przepisami prawa

10. Stosowanie rozwiązań ułatwiających dostępność serwisu
Źródło: http://www.poradnikri.pl/Eksperci wyłonili także 10 błędów, które najczęściej występują na stronach spółek giełdowych. Za najbardziej rażące specjaliści uznali: błędy usability, ograniczanie informacji na stronie, niespójność graficzną, a także inne, bardziej techniczne braki, jak np. nieaktualne kalendarium, brak archiwalnych notowań giełdowych czy brak kontaktu do rzecznika prasowego.W poradniku nie zabrakło również wskazówek, w jaki sposób opisane funkcjonalności wdrażać w praktyce. Eksperci eFRESH przygotowali zestaw dobrych praktyk stosowanych w istniejących serwisach RI – spełniających standardy GPW i zgodnych z 10 elementami efektywnych RI online. Przedstawione zostały także najlepsze praktyki zagraniczne, które są stosowane na całym świecie i często nagradzane w międzynarodowych konkursach.


Mamy nadzieję, że raport ten zachęci osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie do gruntownego przeanalizowania sytuacji własnej spółki, doprowadzi do poprawienia błędów znajdujących się na stronie oraz do wprowadzenia licznych udogodnień, tak by serwis RI stanowił dla inwestorów źródło cennych informacji.
Wśród ekspertów zaproszonych do współpracy znaleźli się m.in.:

dr Mirosław Kachniewski, Prezes SEG,

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów GPW,

Piotr Borowski,DyrektorDziału Relacji Inwestorskich i Analiz GPW,

Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,

Jarosław Sobolewski, Dyrektor Generalny IAB Polska,

Jarosław Ryba, Redaktor prowadzący Bankier.pl,

dr Tomasz Sójka,Adwokat, Partner Zarządzający Sójka & Maciak Adwokaci.
Całość raportu jest dostępna na stronie: http://www.poradnikri.pl/