SalesEngine nową firmą członkowską Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

14.02.2013
dokument, raport, wykres

SalesEngine nową firmą członkowską

Agencja SalesEngine została członkiem nadzwyczajnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Agencja SalesEngine została członkiem nadzwyczajnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Dołączyła tym samym do grona 200 najważniejszych firm polskiego internetu.- Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia IAB Polska, głęboko wierzymy, że przystąpienie do grona jego członków pozwoli nam na czynny udział w doskonaleniu standardów polskiego rynku internetowego i kampanii reklamowych. Cieszymy się, że reprezentanci SalesEngine będą mieli okazję wymiany poglądów z innymi członkami branży interaktywnej, co w efekcie korzystnie wpłynie na rozwój naszych kompetencji.
O SalesEngine

SalesEngine to zespół doradców specjalizujących się w generowaniu sprzedaży poprzez efektywną komunikację z klientem przy wykorzystaniu internetu jako wiodącego medium komunikacji. Biorąc udział w rozwoju biznesów tworzących obraz polskiego internetu zbudowaliśmy wachlarz unikalnych kompetencji w zakresie rozliczania działań mediowych w oparciu nie o efekty pośrednie w postaci klików lub leadów lecz o finalny efekt sprzedażowy wynikający z inwestycji w reklamę marki.http://www.salesengine.pl