Rusza druga edycja Rankingu Wartości Marek Wielkopolski

24.04.2013
karta kalendarza

Rusza druga edycja Rankingu Wartości Marek Wielkopolski

Rada Wspierania Przedsiębiorczości Wielkopolskiego Klubu Kapitału wraz z Grupą Fresh już po raz drugi podjęła inicjatywę stworzenia rankingu najcenniejszych marek Wielkopolski.

Przy współpracy z partnerami merytorycznymi – firmą SAWYER należącą do grupy DGA oraz TNS Polska przeprowadzona zostanie wycena maksymalnie 300 wielkopolskich marek zgłoszonych do rankingu – 150 marek B2B oraz 150 w kategorii B2C.




Celem projektu jest stworzenie wiarygodnego, bezpłatnego rankingu wartości marek rdzennie wielkopolskich. Dzięki społecznemu zaangażowaniu Grupy Fresh, partnerów merytorycznych, partnera logistycznego – firmy DPD – oraz drukarni CGS projekt o wartości rynkowej 1.000.000 zł zrealizowany zostanie praktycznie non-profit.



Ideą rankingu jest promowanie regionalnej przedsiębiorczości zarówno na terenie kraju jak i zagranicą. „Chcemy, by Wielkopolska dała się poznać w całej Europie z jak najlepszej strony. Do tej pory brakowało narzędzi pozwalających promować wielkopolską historię i tradycję poza granicami kraju. Wychodzimy tej potrzebie naprzeciw – raporty z Rankingu Wartości Marek Wielkopolski rozesłane zostaną do polskich konsulatów na całym kontynencie, promując wielkopolską pracowitość i przedsiębiorczość” – komentuje Adam Michańków, Partner Zarządzający, Grupa Fresh.



Nabór do rankingu rozpoczął się 2 kwietnia, a zakończy się 30 czerwca 2013 roku. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia marek utworzonych w Wielkopolsce i będących własnością firm mających główną siedzibę na terenie Wielkopolski. Marka musi istnieć na rynku co najmniej od 5 lat i w ciągu ostatnich trzech lat generować roczny przychód nie mniejszy niż 3 mln zł. W rankingu nie mogą uczestniczyć marki będące spółkami z udziałem Skarbu Państwa, Władz Samorządowych, równocześnie posiadające monopol na rynku wielkopolskim.



Wielkopolski Klub Kapitału zrzesza właścicieli firm i ich szefów, ludzi o wybitnych cechach osobowości i wysokim autorytecie społecznym, prowadzących rzetelne i wiarygodne przedsiębiorstwa. Od ponad dwudziestu lat z sukcesem integruje środowisko wielkopolskich przedsiębiorców, którzy swą postawą i działalnością wpływają bezpośrednio na rozwój Wielkopolski oraz jej pozycję w kraju i Europie.

Zobacz: http://www.rankingmarekwielkopolski.pl