Rozwój kanału mobilnego w sprzedaży i finansach po raz kolejny zbadany przez IAB Polska i Mindshare

15.11.2016

Już ponad 50% europejskich marek branży retail dysponuje własną aplikacją mobilną, a w finansach wskaźnik ten wynosi blisko 75%. W 2015 roku zaledwie co piąty brand handlowy w Europie oferował e-zakupy na swoich portalach, a dziś zakupy przez internet możemy zrobić u ok. 66% z nich, także na urządzeniach mobilnych. Czy reklamodawcy obu sektorów są gotowi na mobilność konsumentów i co jeszcze zmieniło się w branży retail na przestrzeni ostatniego roku? Odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowsza analiza IAB Europe, zrealizowana lokalnie przez dom mediowy Mindshare we współpracy z IAB Polska.

E-zakupy w większości dostępne… na Zachodzie

Niemieccy reklamodawcy idą z duchem czasu. Wszystkie audytowane podmioty (50 największych reklamodawców branży retail) posiadają zoptymalizowaną stronę mobilną, a 92% z nich zapewnia możliwość dokonywania transakcji za pomocą urządzeń mobilnych.

Wskaźniki te zdecydowanie przewyższają średnią europejską – 301 z 350 reklamodawców europejskich (co stanowi 86%) na 7 audytowanych rynkach posiada zoptymalizowaną stronę, 63% z nich może pochwalić się ich responsywnością, a blisko 65% umożliwia dokonanie zakupów online na urządzeniach mobilnych. To wyniki lepsze niż te zdiagnozowane w analogicznym badaniu w 2015 roku. Rok temu 79% reklamodawców europejskich posiadało zoptymalizowaną stronę, a dokonanie zakupów online na nośnikach mobilnych oferowało 57% podmiotów.

W czołówce, obok Niemiec, znalazła się także Holandia – zarówno pod kątem powyższych czynników, jak też dostępności transakcyjnych aplikacji mobilnych na smartfony i tablety (64% w porównaniu do średniej, która wyniosła blisko 40%).

Mobilne finanse – dla biznesu i dla konsumenta

Pod kątem mobilności lepiej w badaniu wypada europejska branża finansowa – zarówno pod względem responsywności stron (73% badanych podmiotów), jak również dostępności aplikacji mobilnych w systemie iOS i Android. Blisko 75% audytowanych marek w Europie posiada aplikację na smartfony, niewiele mniej na tablety. Optymalizacja stron w obu branżach jest na podobnym poziomie – w finansach wyniosła 83%, a najlepsza w tej kategorii okazała się Holandia z wynikiem 100%.

Jednym z ważniejszych funkcjonalności dla branży finansowej i jej konsumentów jest także dostępność kalkulatora finansowego oraz aplikacji bankowych, skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Jak wynika z audytu, 117 ze 175 europejskich podmiotów (67%) posiada na swojej stronie internetowej kalkulator finansowy, a niewiele mniej – 63% zapewnia tę funkcjonalność także na stronie mobilnej. Swoich europejskich sąsiadów w tej kategorii zdecydowanie wyprzedziła Hiszpania, z wynikiem 96% dla mobilnej wersji strony oraz Irlandia – tutaj kalkulatory finansowe na mobilnych stronach są oferowane przez 80% reklamodawców.

Podobnie jak w branży retail, również w finansach zbadano dostępność lokalizatora GPS w aplikacjach mobilnych – posiada go blisko połowa audytowanych podmiotów, a najlepszy wynik – 88% – uzyskali reklamodawcy hiszpańscy.

Mobilne zakupy i bankowość w polskim stylu

Polscy reklamodawcy branży retail wyróżniają się na tle średniej europejskiej w dwóch kategoriach. Zdecydowana większość z nich (aż 92%) posiada zoptymalizowane strony mobilne, a prawie 75% oferuje możliwość dokonania zakupów online. Poniżej średniej dla Europy (50%) plasuje się natomiast udostępnianie na swoich mobilnych stronach lokalizatora GPS – taką funkcjonalność zapewnia jedynie nieco więcej niż 1/3 polskich podmiotów posiadających sklepy stacjonarne.

Ponad połowa reklamodawców handlowych w Polsce posiada aplikacje mobilne na telefony i tablety, zarówno dla systemu operacyjnego iOS, jak i Android. W przypadku aplikacji na telefon w obu systemach wynik dorównuje średniej europejskiej, lepiej natomiast polskie podmioty wypadły pod kątem dostępności aplikacji na tablet.

Polska branża finansowa natomiast na tle Europy wyróżnia się dostępnością aplikacji mobilnej dla bankowości skierowanej do biznesu – oferuje ją ponad połowa reklamodawców, podczas gdy średnia dla Europy to ok. 33%. Pod względem dostępności aplikacji dla klientów indywidualnych nie odbiegamy od europejskich standardów (60% polskich reklamodawców z badanej kategorii). Polscy reklamodawcy finansowi dystansują europejskie podmioty pod kątem optymalizacji stron mobilnych (92% z nich) i ich responsywności (84%). Niestety, nie mogą oni pochwalić się dostępnością lokalizatora GPS na swoich stronach – udostępnia go nieco ponad 33%, podczas gdy średnia europejska wyniosła 51%.


 

Raport - okladka2O raporcie „Advertiser Mobile Audit Report”

W audycie IAB zrealizowanym lokalnie we współpracy z Mindshare przeanalizowane zostały strony internetowe oraz aplikacje mobilne największych reklamodawców z sektora handlu i finansów – łącznie 525 witryn na 7 rynkach (Niemcy, Irlandia, Holandia, Polska, Serbia, Hiszpania i Turcja). Ocenie poddano szereg funkcjonalności, takich jak: posiadanie lokalizatora GPS, dostępność zakupów online, funkcjonalność kalkulatora finansowego. Sprawdzano także responsywność stron, ich mobilną optymalizację oraz prędkość. Zbadano również dostępność aplikacji w systemie operacyjnym iOS oraz Android, zarówno na smartfon, jak i tablet. Dane w raporcie obrazują stan na lipiec/sierpień 2016.

Pobierz Raport Mobilny Audyt Reklamodwaców – Handel i Finanse.


 

Informacja o Mindshare Polska

Mindshare Polska jest oddziałem globalnego domu mediowego Mindshare z siedzibą w Londynie, realizującego kompleksowe strategie reklamowe zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i firm działających regionalnie i lokalnie na poszczególnych światowych rynkach. Dom mediowy Mindshare skupia specjalistów zajmujących się przygotowaniem strategii mediowych, planowaniem i zakupem mediów oraz implementacją działań reklamowych w ramach czterech pionów agencji: Business Planning, Exchange, Invention oraz Client Leadership. Mindshare Polska jest pionierem w zakresie planowania i realizacji działań w nowych mediach – na polskim rynku jako jeden z pierwszych wyodrębnił dział interaktywny (początkowo pod nazwą MS Interaction, obecnie Invention), specjalizujący się w kampaniach realizowanych online oraz w planowaniu i implementacji niestandardowych rozwiązaniach reklamowych w nowych mediach. Mindshare Polska współtworzy GroupM, największą na świecie strukturę negocjacyjną, zwiększając tym samym przewagę konkurencyjną i korzyści dla swoich klientów na polskim rynku.

Informacja o IAB Polska

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku.
Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród członków związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne.

Jednym z ważniejszych zadań stowarzyszenia jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania internetu. IAB Polska ma za zadanie informować o jego potencjale reklamowym, pokazywać skuteczne rozwiązania, tworzyć i prezentować standardy jakościowe, uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium i od rynku usług internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom, świadczącym te usługi. Działania stowarzyszenia mają tworzyć forum prezentacji najnowszych światowych publikacji, dotyczących efektywnego wykorzystania internetu.