Rozmowa z Krzysztofem Sobieszkiem, NK.pl

27.05.2013
Troje ludzi wspólnie pracuje

Rozmowa z Krzysztofem Sobieszkiem, NK.pl

Zapraszamy na prelekcję Krzysztofa Sobieszka, NK.pl

http://www.forumiab.pl/program-konferencji