Raport strategiczny IAB Polska Internet 2013 – pobierz teraz koniecznie

21.07.2014
raport_iab_2013_okladka
Rekordowy przyrost liczby internautów, poważny problem dt. wykluczenia cyfrowego, stabilny wysoki wzrost rynku reklamy internetowej i ogromna różnorodność trendów i zjawisk w e-marketingu. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska prezentuje XI wydanie raportu strategicznego Internet 2013 Polska – Europa – Świat. Raport ten od lat stanowi dla marketerów wiarygodne źródło informacji i wiedzy na temat funkcjonowania rynku interaktywnego w Polsce.

Kompendium wiedzy o polskim internecie

 

Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2013 Polska – Europa – Świat to jedenaste już podsumowanie działań i funkcjonowania polskiego rynku interaktywnego, przygotowane przez szerokie grono ekspertów działających w Grupach Roboczych Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

IAB Polska jest organizacją, która stawia sobie wysokie wymagania. Rynek cyfrowy zmienia się w dużym tempie, nieustannie więc szukamy nowych inspiracji i możliwości. Wciąż istnieje wiele obszarów, które wymagają rozwoju, jak choćby edukowanie tych segmentów rynku, które wykorzystują marketing online w niewystarczającym stopniu. To część wyzwań, którym wciąż staramy się sprostać. Z drugiej strony bowiem koncentrujemy się na naszej branży i firmach członkowskich. Biorąc pod uwagę to jak cenne są dziś kompetencje, przygotowujemy się do uruchomienia kompleksowego systemu certyfikacji i szkoleń zawodowych, opartych na Krajowych Ramach Kwalifikacji. To najwyższy czas, żeby usystematyzować wiedzę na rynku, dając naszym firmom członkowskim i całemu rynkowi narzędzia rozwoju pracowników

 

Rekordowy obraz polskiego internauty

 

Po latach stagnacji (2010 – 2012) rok 2013 odznaczał się rekordowym, bo 9% wzrostem liczby internatów w Polsce. W wartościach bezwzględnych przyrost ten oznacza 1,77 mln nowych użytkowników sieci a łączna ich liczba to już 21,1 mln w wieku 7+. Pomimo rekordowych wzrostów cały czas poważnym problemem pozostaje zjawisko wykluczenia społecznego. Aż 28% gospodarstw domowych pozostaje bez dostępu do internetu. Od lat najważniejszą przyczyną nieposiadania łącza internetowego jest brak potrzeby.

Według badań IAB Polska w 2013 r. 54% internautów łączyło się za pomocą smartfona, co spowodowało, że kategoria ta po raz pierwszy wyprzedziła komputery stacjonarne. Na dobre ugruntowuje się także zjawisko miltiscreeningu na polskim rynku. W 2013 r. już 69% użytkowników deklarowało używanie drugiego ekranu w czasie oglądania telewizji. Na znaczeniu zyskało także wideo emitowane w sieci, aż 96% jej użytkowników deklarowało, że ogląda wideo.

 

Stabilny i wysoki wzrost reklamy internetowej

 

Zwierciadłem zmian związanych z konsumowaniem treści przez użytkowników sieci jest polski rynek internetowy a w szczególności rynek reklamy internetowej, który w 2013 r. wykazał stabilny wysoki wzrost na poziomie 10,2% osiągając wartość 2,43 mld złotych.

Najwięcej polscy przedsiębiorcy wydali w 2013 r. na reklamę display do czego w szczególności przyczyniły się wydatki na reklamę wideo i social media. Rośnie również SEM oraz ogłoszenia. Najbardziej dynamiczny jednak wzrost zanotowała reklama na urządzeniach mobilnych (106%).

Czytelnicy Raportu Strategicznego IAB Polska Internet 2013 Polska – Europa – Świat mogą zapoznać się ze szczegółowym opisem roku 2013 w kontekście wszystkich dostępnych narzędzi e-marketingu.

Pobierz raport strategiczny IAB Polska Internet 2013 >