Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2012

03.07.2013
Dłonie dwóch osób przeglądającce dokumenty na jednym blacie.

Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2012

Zaobserwowaliśmy głębokie zmiany życia społecznego, konsumpcji mediów, sposobów zdobywania informacji, nawyków zakupowych.

Internet przestał być odrębnym nośnikiem reklamy – stał się platformą zintegrowanej komunikacji marketingowej. Multi-screening, mobile, wszechdigitalizacja, ponad 2,2 mld złotych na reklamę online i wiele więcej – Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska prezentuje dziesiąte – jubileuszowe – wydanie Raportu Strategicznego IAB Polska Internet 2012. Publikacja stanowi podsumowanie funkcjonowania rynku internetowego w Polsce w 2012 roku. Pobierz już teraz.

Dostęp do internetu warunkiem rozwoju
Rozwój dostępu do internetu to niezbędny warunek budowania w Polsce społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Zdaniem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska szerokopasmowy dostęp do internetu będzie miał w nadchodzących dekadach takie samo znaczenie jak elektryczność na początku XX w. Szybki i efektywny kanał komunikacji, jakim jest internet, to warunek rozwoju nowych dóbr i usług w sferze gospodarki, edukacji, administracji publicznej czy służby zdrowia.

Pobierz raport strategiczny

Ubiegły rok pokazał, że rynek internetu z jednej strony zaczyna powoli dojrzewać (nie mylić ze stagnacją), z drugiej zaś nadal niezwykle dynamicznie się rozwija i zmienia. Dzięki temu połączeniu nasza branża nie tylko skutecznie broni się przed kryzysem gospodarczym, ale też jest jedną z lokomotyw napędzających polską gospodarkę. Nie mamy wątpliwości, że ten spowodowany przez wiele czynników dynamiczny rozwój będzie cechował branżę internetową w najbliższych latach. Dowodzi tego wzrost wydatków na reklamę w internecie w roku 2012, w sytuacji kiedy w tradycyjnych kanałach te wydatki znacząco się zmniejszyły. Kolejnym dowodem są wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie IAB Europe przez Vlerick Business School. Wynika z niego, że branża reklamy cyfrowej w całej Unii Europejskiej dysponuje potencjałem wygenerowania 1,5 miliona nowych miejsc pracy i pozostania jedną z głównych sił napędzających rozwój gospodarki europejskiej.

Wszechdigitalizacja: multi-screening, smartfony, tablety i cyfrowa telewizja
Digitalizację obserwujemy niemal w każdym aspekcie życia codziennego. W raporcie znajdziemy informacje na temat zjawiska multi-screeningu oraz wzrostu rynku smartfonów, tabletów, płatności mobilnych i m-commerce. Na rynku coraz popularniejszy jest trend tworzenia narzędzi mobilnych, które pozwalają konsumentom podejmować decyzje zakupowe. Co drugi aktywny internauta w Polsce posiada smartfona. To grupa ponad 6 mln tzw. ekranożerców (ang.multi-screeners), a do końca 2013 r. ich liczba może wzrosnąć do 7-8 mln. Wśród nich zdecydowana większość (97 proc.) wykorzystywała kiedykolwiek swoje smartfony do łączenia się z internetem, a 44 proc. deklaruje, że robi to regularnie. Obserwujemy także popularyzację Smart TV – interaktywnej telewizji łączącej się z internetem. Co piąty aktywny internauta to również ekranożerca konsumujący codziennie trzy nośniki: internet w komputerze, internet mobilny oraz telewizję.

Wartość rynku reklamy online przekroczyła 2,2 miliarda złotych
Rozwój cyfryzacji znajduje swoje odzwierciedlenie w wydatkach reklamowych online. Największą dynamiką wzrostu odznaczały się: mobile oraz wideo online. Jak wynika z raportu, wartość reklamy internetowej w roku 2012 odnotowała wzrost o 10,1% w stosunku do ubiegłego roku, a tym samym wyniosła 2,2 mld zł. W raporcie poraz pierwszy zostały opublikowane dane nt. social media.

W 2012 roku wśród podstawowych typów reklamy cyfrowej nadal dominowała reklama graficzna z 43-proc. Udziałem w rynku. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowała ona ogółem 10 proc.wzrostu. W dużym stopniu na dynamikę reklamy graficznej miało wpływ wideo online, które zwiększyło swoją wartość o 65 proc. Jest to większy wzrost niż w roku ubiegłym. Nadal na drugim miejscu plasuje się reklama oparta na SEM z ponad jedną trzecią udziałów. Jej dynamika rok do roku wyniosła 20 proc. Kolejne dwa formaty (ogłoszenia i e-mail) odnotowały spowolnienie dynamiki i nieznaczne spadki w udziałach. Wśród pozostałych typów szczególną uwagę zwraca reklama w urządzeniach mobilnych, która ponownie zanotowała trzy cyfrowy wzrost wartości (135 proc.).

Nowości w raporcie
Niniejszy raport jest już 10 – jubileuszowym podsumowaniem działań funkcjonowania rynku internetowego w Polsce wydawanym dorocznie przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (www.iabpolska.pl). Dokument stanowi wiarygodne źródło informacji dla przedstawicieli rynku i marketerów. Rozdziały zostały napisane przez przedstawicieli grup roboczych IAB Polska. Dodatkowo pojawiły się także opinie ekspertów wybranych przez poszczególnych autorów rozdziałów. – Po raz pierwszy w raporcie opublikowana została mapa firm członkowskich IAB Polska, która daje obraz polskiego rynku internetowego z podziałem na poszczególne segmenty. Dodatkowo dokument został wzbogacony o obraz rynku agencyjnego, a w nim między innymi znalazły się informacje na temat specjalizacji poszczególnych agencji i ich kompetencje, lokalizacji oraz poszukiwanych specjalistów. Zwróciliśmy również uwagę na rosnące znaczenie monitoringu w sieci oraz rolę strategii i kreacji reklamowych. Opisane zostały cele i działania poszczególnych grup roboczych IAB Polska – Anna Wątła, redaktor naczelna Raportu 2012, menedżer ds. grup roboczych i edukacji IAB Polska.

Pobierz raport strategiczny

Redaktor naczelna:

Anna Wątła

Anna Wątła

Anna Wątła

menedżer ds. grup roboczych i edukacji

E-mail: awatlaiab.com.pl

T: 22 434 21 77

M: +48 784 049 742

Redaktor merytoryczny:

Paweł Kolenda

Paweł Kolenda

Paweł Kolenda

menedżer ds. badań

E-mail: pkolendaiab.com.pl

T: 22 434 21 77

Kontakt dla mediów:

Szymon Kuc

Szymon Kuc

Szymon Kuc

koordynator ds. marketingu i pr

E-mail: szkuciab.com.pl

M: +48 608 530 904