Raport Interaktywnie.com: Agencje Interaktywne

14.02.2013
Okulary leżące na dokumentach, w tle biurko, na którym stoją komputery

Raport Interaktywnie.com

Najlepszą agencją, podobnie jak rok temu, okazała się K2 Internet. Tym razem z zyskiem o milion większym niż wcześniej.

Po raz trzeci wzięliśmy pod lupę obroty branży interaktywnej w Polsce. Podobnie jak w poprzednich latach, agencje niechętnie podają swoje wyniki finansowe, ale udało się stworzyć duże tabele z danych, które dostaliśmy.


Rok temu zastosowaliśmy ankietę, którą mogła wypełnić każda agencja, oczywiście, jeśli tylko chciała podzielić się wynikami. Tym razem zrobiliśmy tak samo. Agencje podzieliły się obrotami za rok 2011 i 2012. Ponadto do agencji zrzeszonych w IAB Polska, wysłaliśmy prośbę o wypełnienie ankiety. W naszym zestawieniu, szczególnie warto zwrócić uwagę na drugą tabelę, która prezentuje szacunkowe kwoty zysków lub strat za 2012 rok.Pobierz pełny raport Interaktywnie.com:http://interaktywnie.com/download/64Oprócz wypełnienia ankiety, każda agencja musiała przesłać skan wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub KRS. Wszystko po to, aby jak najbardziej uwiarygodnić dane zawarte w tabelach.Tym samym, zestawienie Interaktywnie.com jest w tej chwili jedynym, które na taką skalę porównuje obroty branży interaktywnej, chociaż z całą pewnością nie pokazuje pełnego obrazu branży. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłym roku, uda się stworzyć znacznie bardziej kompletną wersję.W porównaniu z poprzednim rokiem, postanowiliśmy wyłączyć z zestawienia firmy, które nie podały nam żadnych danych, a jedynie wypełniły ankietę z przesłaniem nazwy agencji. W związku z tym, w pierwszej tabeli znajduje się 28 agencji, a drugiej 26.
Wyniki finansowe agencji za 2011 rok


Nazwa agencji – Przychody netto ze sprzedaży za 2011 rok / Zysk (strata) netto za 2011 rok

1. K2 – 62 780 000,00 / 5 057 000,00

2. Lemon Sky – 12 600 000,00 / 1 600 000,00

3. Artefakt – 4 238 829,00 / 1 137 715,00

4. Kalicinscy – 4 887 820,00 / 954 962,00

5. Marketing Online – 8 769 575,37 / 724 732,00

6. The Digitals – 6 899 551,00 / 689 172,00

7. Artegence – 10 600 000,00 / 510 000,00

8. Digital One – 4 400 000,00 / 483 000,00

9. Trendmaker – 2 200 000,00 / 300 000,00

10. Goldensubmarine – 7 727 000,00 / 264 000,00Podobnie jak rok temu, najwięcej zarobiła agencja K2. W 2011 firmie udało się zarobić ponad 5 milionów złotych. Drugie miejsce przypadło Lemon Sky z wynikiem 1,6 mln złotych, a na trzecim miejscu podium znalazł się Artefakt.Pobierz pełny raport Interaktywnie.com: http://interaktywnie.com/download/64