Przyszłość internetu jest dotykowa

12.12.2012
Mężczyzna i kobieta przeglądają dokument, w tle mężczyzna i kobieta rozmawiają

Przyszłość internetu jest dotykowa

Przyszłość internetu jest dotykowa

IAB Polska we współpracy z Laboratorium Interaktywnych Technologii w instytucie naukowym OPI oraz firmą badawczą Polskie Badania Internetu zrealizowało wspólnie badanie aktywnych internautów, którzy korzystają z nowoczesnych urządzeń typu smartfon i tablet. W porównaniu do użytkowników korzystających z sieci za pomocą tradycyjnych urządzeń PC, osoby korzystające z technologii dotykowych wykorzystują swój potencjał cyfrowy w bardziej efektywny sposób. Osoby takie używają internetu bardziej intensywnie, a zarazem utylitarnie, traktując go jako sposób załatwiania codziennych spraw. Stanowią też duży potencjał marketingowy. O wynikach badania opowiadają jego twórcy.

dr Krzysztof Krejtz (OPI, Laboratorium Interaktywnych Technologii)
Poniższy raport jako jedno z pierwszych w Polsce rzetelnych opracowań empirycznych pokazuje jak bardzo zmienia się sposób interakcji z Internetem i sposoby jego wykorzystania przez użytkowników urządzeń postWIMP (technologie dotykowe).
Wprowadzenie na rynek technologii ekranów dotykowych pociągnęło za sobą najważniejszą zmianę w sposobie interakcji człowieka z urządzeniami komputerowymi i komunikacyjnymi od momentu rewolucji, jaką spowodowało wprowadzenie interfejsu opartego na “okienkach”. Powiedzmy wprost: urządzenia tego typu dają olbrzymie możliwości włączania się każdego użytkownika sieci w procesy wymiany wiedzy. W końcu mamy narzędzia, dzięki którym prosto i w każdej chwili możemy być nie tylko odbiorcami treści, ale również jej twórcami.Paweł Kolenda (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)
Badani użytkownicy urządzeń dotykowych stanowią grupę atrakcyjną marketingowo. Często są obecni w zasięgu wielu środowisk reklamy cyfrowej, takich jak serwisy społecznościowe, aplikacje i multimedia, telewizje internetowe, wyszukiwarki. Poszukują w internecie informacji, które są pomocne w procesie zakupowym produktów i usług oraz aktywnie uczestniczą w procesie wymiany informacji. Stanowią także duży potencjał dla e-commerce, gdyż wśród nich dominują osoby, które już kupowały w sieci i chcą nadal kupować.Wykres: Czynności wykonywane regularnie w internecie w grupach użytkowników technologii
uzytkownicy tradycyjnych tech pc 2
Użytkownicy tradycyjnych technologii PC (N=132) i technologii dotykowych (N=111)


Analizując wyniki badania można spodziewać się dalszych wzrostów liczby użytkowników internetu w urządzeniach dotykowych. Co trzeci badany internauta korzystający wyłącznie z klasycznych technologii PC nie odrzuca zakupu urządzenia postWIMP. Rynek ten jeszcze nie jest nasycony.
Wykres: Potencjał zakupowy urządzeń dotykowych wśród użytkowników technologii PC
uzytkownicy tradycyjnych tech pcUżytkownicy tradycyjnych technologii PC (N=132)dr Andrzej Garapich (PBI)
W nowym sposobie rozmowy z komputerem zaczynamy się posługiwać typem komunikacji, który zarezerwowany był tylko dla najbliższych. Dotychczas dotykiem przekazywaliśmy informacje naszym rodzicom, małżonkom, dzieciom, najbliższym przyjaciołom. Intencjonalnie nie dotykaliśmy naszych szefów, podwładnych, współpracowników. Nawet w świecie naczelnych, dotyk zarezerwowany jest dla członków grupy krewniaczej i dowodzi bliskich relacji. Stoimy u progu jednego z najważniejszych przełomów w historii dialogu człowieka z maszynami. To jeden z najbardziej pierwotnych sposobów dialogu, dostępny małym dzieciom, analfabetom a nawet zwierzętom. Przekonał się o tym każdy, kto obserwował reakcję kota na biegające na ekranie ipada myszy, wyświetlane przez aplikację przeznaczoną dla kotów.
Raport, który mają Państwo przed sobą, opracowany został przy współpracy najważniejszych instytucji badawczych zajmujących się nowymi technologiami w Polsce. Dowodzi on, że dotykowa przyszłość jest tuż tuż. A tradycyjne klawiatury komputerowe, których układ liter wywodzi się od starodawnych maszyn do pisania, niebawem podzielą los kaset VHS, dyskietek i kineskopowych telewizorów.


Pobierz raport
O badaniu:Badanie zrealizowano w lipcu 2012 przy pomocy techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview) poprzez losową emisję zaproszeń do udziału w ankiecie na przestrzeni reklamowej PBI. Ankieta CAWI to standaryzowany kwestionariusz internetowy umożliwiający prowadzenie wywiadów z internautami z wykorzystaniem multimediów. Wśród stron, na których emitowano zaproszenia, znalazły się portale o ogólnopolskim zasięgu – interia.pl (zasięg 59%) oraz wp.pl (zasięg 38%) . Łączny zasięg emisji zaproszeń obejmował ponad 71% polskich internautów w wieku 15 i więcej lat. Przeciętna długość wywiadu w przeprowadzonym badaniu to 10 minut.
Zbiór danych doważono w taki sposób, aby odzwierciedlał strukturę demograficzną i sposób użytkowania sieci przez grupę celową w populacji internautów. Wagi analityczne skonstruowano w oparciu o dane NetTrack dotyczące płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania internautów.
Kogo badaliśmy?W badaniu skupiono się na grupie tzw. heavy-users internetu, czyli na osobach korzystających z dostępu do sieci codziennie lub prawie codziennie. Według badania NetTrack, będącego głównym badaniem referencyjnym dla rynku badań online, grupa heavy-users sieci stanowi ponad dwie trzecie internautów w Polsce. Zwykle osoby najczęściej i najbardziej intensywnie korzystające z innowacji są pionierami nowych technologii i dyktują trendy obowiązujące na rynku, tak więc wyniki można traktować jako zachowania i opinie najbardziej aktywnych użytkowników sieci.
W badaniu wzięły udział 243 osoby, podzielone na dwie grupy użytkowników technologii online.
Badanie miało charakter sondażowy. Objęto nim próbę osób korzystających często i intensywnie z internetu (próba celowa), zatem wyników nie należy generalizować na populację polskich internautów, ani Polaków.

WIMP i post-WIMP – kto to taki?
Akronim WIMP w terminologii badań nad interakcją człowiek – komputer (HCI – ang. Human – Computer Interaction) oznacza tradycyjny, dotychczas najbardziej powszechny sposób nawigacji oparty o interfejs oprogramowania Windows lub tożsamego (Windows, Icons, Menus, Pointer). System ten został wprowadzony przez firmę Xerox, a następnie rozwinięty i spopularyzowany przez Apple Inc. w systemach operacyjnych OSX oraz Microsoft w systemach Windows.
Wraz z rozwojem badań HCI i ogólniej ICT (ang. Information and Communications technology) do powszechnego użytku weszły urządzenia oparte na interfejsach dotykowych, w których zarówno wskaźnik myszki na ekranie, jak i samo urządzenie wskazujące zastąpił palec. Wśród tego typu urządzeń, określanych jako oparte na interfejsach post-WIMP najbardziej powszechnymi są smartfony (szczególnie iPhone’y firmy Apple, które były pierwszymi ogólnodostępnymi urządzeniami z interfejsem post-WIMP), tablety i touchpady.