Prace nad standardem pomiaru konwersji

11.06.2012
Komputer, laptop, dwie osoby trzymają dokumenty siedząc przy biurku

Prace nad standardem pomiaru konwersji.

Skąd sklepy internetowe wiedzą, że ich działania są skuteczne? Otóż, nie wiedzą!

Grupa robocza eCommerce działająca przy IAB Polska pracuje nad stworzeniem standardów pomiaru konwersji dla sklepów internetowych. W tym celu powstała anonimowa ankieta umieszczona na www.konwersja.iabpolska.pl. Wyniki badań pozwolą na stworzenie obrazu przeciętnego sklepu internetowego dla całego rynku i z podziałem na branże.

Ankieta jest punktem wyjścia do bardziej zaawansowanych technik pomiaru. Docelowo chcemy zbierać dane w automatyczny sposób z wielu różnych źródeł – statystyk, systemów rekomendacji, email marketing. W pierwszej fazie projektu posłużymy się badaniem ankietowym do wstępnych szacowań i określenia punktów odniesienia. Wyniki oczywiście w formie anonimowej opublikujemy jako wskaźniki konwersji dla poszczególnych branż. Najpierw wyniki otrzymają firmy, które udostępnią swoje dane.

Konwersja wyraża procentowy stosunek liczby wizyt internautów w sklepie zakończonych transakcją do liczby wizyt ogółem. Ujednolicony standard pomiaru konwersji pozwoli na porównanie konwersji danego sklepu internetowego do branży. To jak z indeksami giełdowymi. Jeżeli wyniki przedsiębiorstwa są lepsze od indeksu, to firma ta jest lepsza od branży.

Ustalenie przeciętnej konwersji umożliwi właścicielowi biznesu internetowego precyzyjniejsze tworzenie biznesplanów, łatwiejsze porównywanie efektów prac agencji i planowanie rozwoju swojego kanału eCommerce. Z drugiej strony stworzenie standardów konwersji będzie istotnym punktem odniesienia dla agencji, ponieważ pozwoli porównać wyniki dotyczące konwersji z różnych narzędzi.

Wyniki badania badania pozwolą na stworzenie obrazu przeciętnego e-biznesu, z podziałem na branże. Przeciętny e-biznes, generuje średnią konwersję, przekładającą się na średnie zyski. Znając wyżej zaprezentowany obraz przedsiębiorca internetowy: w prosty sposób wyznacza cele biznesowe, porównuje swoje działania z branżą i całym rynkiem, posiada punkt odniesienia i płaci za efekt.

Zachęcamy wszystkich reprezentantów biznesów internetowych do wzięcia udziału w badaniu – www.konwersja.iabpolska.pl