Podsumowanie #6 IAB Expert Panel

12.12.2013
panel 6

Podsumowanie #6 IAB Expert Panel

12 grudnia 2013 r. w iabłku – siedzibie IAB Polska – odbyła się prezentacja raportu IAB Polska „Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce”.

Raport został wydany we współpracy z Harvard Business Review Polska.

Podczas szóstego w tym roku IAB Expert Panel został zaprezentowany raport IAB Polska „Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce”. Zaprezentowano w nim m.in wyniki badań IAB Polska dwóch projektów zrealizowanych na potrzeby raportu. Pierwszy z nich, zrealizowany przez IIBR, dotyczył zwyczajów i opinii internautów dotyczących konsumpcji treści wideo w sieci i w innych mediach. Drugi zrealizowano we współpracy z Deloitte z kluczowymi podmiotami VOD w Polsce na temat wartości i modeli biznesowych rynku, a także legalnej oferty treści audiowizualnych – liczby i typów materiałów, czy liczby użytkowników oglądających te treści w poszczególnych urządzeniach.

Wyniki raportu stały się podstawą dyskusji panelowej, do której zaproszenie przyjęli:

1. Andrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha

2. Marcin Pery – Redefine

3. Łukasz Nowicki – PWC

5. Sabina Lipska – Onet

6. Michał Hejka – IDMNet

7. Grzegorz Tomasiak – Wirtualna Polska

Podczas panelu poruszono m. in tematy piractwa w Sieci. W ramach tego zagadnienia zaproszeni goście zajęli stanowiska reprezetowanych przez siebie firm, a także podjęli próby oszacowanie potencjału wideo online w nadchodzących latach.

Zapraszamy do obejrzenia całego IAB Expert Panel lub jego wybranych fragmentów:
Raport „Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce” i IAB Expert Panel są elementami działań statutowych IAB Polska związanych z edukacją, a w nadchodzącym roku Związek stawiać będzie jeszcze bardziej na edukacje rynku i wsparcie naszych członków. W najbliższej przyszłości planujemy kolejne wydawnictwa.

IAB Expert Panel był transmitowany przez firmę Transmisje LIVE, która zapewniła doskonały przekaz tym z Państwa, którzy nie mogli nas odwiedzić w iabłku, jak i dając możliwość zadania pytania on-line ekspertom.