Pierwsi trenerzy DIMAQ rekomendowani przez IAB Polska

02.02.2016

 

Prowadzony przez IAB Polska program certyfikacji Digital Marketing Qualification wystartował w IV kwartale ub.r. Szkolenia ukończyła już pierwsza grupa trenerów rekomendowanych przez IAB Polska do organizacji kursów przygotowawczych do egzaminu z zakresu marketingu internetowego.

Artur Maciorowski (eCode), Anna Robotycka (faceADDICTED), Jacek Szostak (Starcom), Dorota Tymińska (ABI Media Holdings), Robert Wielgo (IAB Polska) i Krzysztof Winnik (Winnik Consulting) są pierwszymi trenerami DIMAQ rekomendowanymi przez IAB Polska. Posiadają oni kwalifikacje niezbędne do prowadzenia szkoleń z obszaru marketingu internetowego przygotowujących do egzaminu DIMAQ.

Prowadząc szkolenia i warsztaty od ponad 13 lat mogę stwierdzić, że na polskim rynku brakowało standardu oceny przekrojowej i, co ważne, praktycznej wiedzy o e-marketingu. DIMAQ, będący standardem certyfikacji kompetencji w zakresie marketingu internetowego, obejmuje pełne spektrum obszarów digital marketingu – od definiowania strategii do pomiaru efektywności, z uwzględnieniem wszystkich narzędzi marketingu internetowego oraz elementami prawa obowiązującego w sieci. Jestem przekonany, że osoby legitymujące się certyfikatem DIMAQ bez przeszkód potrafią prowadzić merytoryczny dialog z agencjami, domami mediowymi czy dostawcami narzędzi internetowych, świadomie wybierając optymalne rozwiązania.

DIMAQ jest certyfikatem potwierdzającym wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie marketingu online, umożliwiającym porównywanie kwalifikacji specjalistów z tego obszaru. W pierwszej kolejności jest przyznawany na poziomie ogólnym (professional), dostępnym dla wszystkich uczestników rynku. Wkrótce będzie możliwe również rozszerzenie DIMAQ o poziom  specjalistyczny (expert) w obszarach efektywności i komunikacji.

Więcej informacji na temat programu certyfikacji DIMAQ znajduje się na stronie:

DIMAQ