Patronat IAB Polska: Lawyers in the Media Society

21.10.2014

Organizatorzy międzynarodowej konferencji „Lawyers in the Media Society” organizowanej przez Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Instytut Prawa i Informatyki Uniwersytetu Lapland (Insitute for Law and Informatics of the University of Lapland, Finland), która odbędzie się w dniach 29-30 października 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji.

W czasie konferencji zostaną wygłoszone referaty przez ekspertów z Finlandii i Polski. Wystaąpienia będą dotyczyć aktualnych problemów związanych z wpływem rozwoju technologii informacyjnej na regulacje prawne.

IAB Polska objął wydarzenie patronatem honorym. Więcej informacji tutaj