Online Advertising Network (OAN sp. z o. o.) członkiem nadzwyczajnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

14.02.2013
Książka z przekręcanymi kartkami

Spółka Online Advertising Network (OAN sp. z o. o.)

Spółka Online Advertising Network (OAN sp. z o. o.)

– firma specjalizująca się w reklamie internetowej typu display – uzyskała status członka nadzwyczajnego Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.- Postanowiliśmy dołączyć do związku pracodawców branży internetowej ponieważ IAB to dla nas przede wszystkim znak jakości, który ma realny wpływ na jakość ofert i realny wpływ w pozyskiwaniu klientów. Również chcemy brać udział w grupach roboczych, celem zdobywania i dzielenia się wiedzą i tym samym mieć realny wpływ na kształtowanie polityki i standardów
w reklamie online na polskim rynku.
O Online Advertising Network

Online Advertising Network (OAN sp. z o.o.), to spółka która specjalizuje się w reklamie internetowej typu display. Firma została założona w styczniu 2012 r. Obecnie zatrudnia 25 osób. W ramach grupy działają produkty dedykowane poszczególnym obszarom reklamy online: business.ad (biznesowa sieć reklamowa), premium.ad (sieć reklamowa display typu premium), reach.ad (zasięgowa sieć reklamowa), mobi.ad (kompleksowa oferta marketingu mobilnego), context.ad (sieć reklamy kontekstowej).http://www.oan.pl