Ochrona baz danych – spotkanie konsultacyjne

28.05.2013
Troje ludzi wspólnie pracuje

Ochrona baz danych – spotkanie konsultacyjne

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z Panią dr Sybillą Stanisławską-Kloc zUniwersytetu Jagiellońskiego nt.: „Ochrona baz danych”

W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:podstawowe problemy dotyczące ochrony autorskoprawnej baz danych;

podstawowe problemy dotyczące ochrony sui generis baz danych;

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące baz danych;

wady i zalety kumulatywnej ochrony baz danych.


Wykład odbędzie się dnia 12 czerwca 2013 r. (środa) w godz. 12.00-14.00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, Al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557. Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem. Uprzejmie prosimy o upowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku.


Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać drogą mailową:

mborkowskiuprp.pl