Nabór wniosków do Nagrody INNOVATICA

17.05.2013
telefon leżący na klawiaturze komputera

Nabór wniosków do Nagrody INNOVATICA

Nabór wniosków do Nagrody INNOVATICA

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do nagród spośród Państwa firm członkowskich, uczelni i ośrodków badawczych, z którymi Państwo współpracują, oraz osób zasłużonych w wynalazczości, wdrażaniu, propagowaniu i wspieraniu innowacji.Wnioski o przyznanie nagród INNOVATICA mają prawo zgłosić organizacje członkowskie KIG, członkowie Kapituły oraz firmy/organizacje/uczelnie zaangażowane we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w następujących kategoriach:


Innowacyjnej firmy/uczelni/organizacji,

Innowacyjnego rozwiązania,

Osobowości innowacyjnej.Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 czerwca do godz. 12:00:


na adres mailowy (podpisany skan): estusinskakig.pl

faksem na numer: +48 22 630 96 01

pocztowo na adres: Trębacka 4, 00-074 Warszawa (z dopiskiem „INNOVATICA”).


Szczegóły przyznania Nagrody oraz formularze zgłoszeń przesyłamy w załączniku a także umieszczamy na stronie: kongresig.plZachęcając Państwa do zgłoszeń,