Międzynarodowe Badanie Przedsiębiorczości

25.06.2012
Trzy osoby, uścisk dłoni, mężczyzna z kobietą ściskają sobie dłonie

Międzynarodowe Badanie Przedsiębiorczości

Międzynarodowe Badanie Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,Wspólnie z naszymi partnerami Ministerstwem Gospodarki, IAB Polska, Business Center Club, Fundacją Polskiej Izby Handlu, Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie, Polską Przedsiębiorczą, Pracodawcami RP, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Izbą Gospodarczą Komponentów i Technologii, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Częstochowie oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowym Badaniu Przedsiębiorczości w Polsce.Naszym celem jest zbadanie, w jaki sposób przedsiębiorcy, dostawcy usług biznesowych, inwestorzy i urzędnicy państwowi w Polsce postrzegają otoczenie gospodarcze. Dodatkowo chcemy dowiedzieć się jak oceniają poziom rozwoju przedsiębiorczości w kraju. Państwa odpowiedzi, a tym samym wyniki badania, złożą się na powstanie raportu na temat
konkurencyjności gospodarki oraz poziomu przedsiębiorczości w Polsce. Raport odzwierciedli również najważniejsze mikroekonomiczne czynniki przyczyniające się do wzrostu m.in. innowacyjności, dostępu do technologii, zasobów ludzkich, kultury biznesowej, finansów, uregulowań prawnych, kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i innych.
Szeroka dystrybucja raportów w środowisku biznesowym i politycznym w Polsce, pozwoli na zaakcentowanie w jaki sposób decyzje polityczne wpływają na przyszłą koniunkturę zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.Od 2003 roku, firma doradztwa strategicznego Monitor Group, przeprowadziła Badania Przedsiębiorczości w 30 krajach na świecie. Ta unikalna, globalna baza danych pozwali porównać konkurencyjność Polski z innymi krajami, w tym m.in. Chinami, Indiami, Wielką Brytanią, Norwegią czy Rosją. Badanie pozwoli nam zestawić i ocenić kondycję przedsiębiorców w analogicznym otoczeniu i warunkach, zidentyfikować mocne i słabe strony, wyzwania i możliwości oraz wyszczególnić, co wpływa na rozwój przedsiębiorczości.Aby badanie mogło powstać, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza online. Chcielibyśmy również serdecznie prosić o przekazanie badania innym przedsiębiorcom, usługodawcom, których wkład w badanie jest wg Państwa wartościowy. Wszelkie nazwiska respondentów i nazwy organizacji będą traktowane jako poufne. Prosimy o przesyłanie
odpowiedzi nie później niż do 9 lipca 2012 r. W razie jakichkolwiek pytań technicznych prosimy o kontakt z naszym konsultantem pod adresem mailowym: Ruixi_Hao@monitor.comWiemy, że Państwa czas jest cenny dlatego bardzo dziękujemy za udział w tak ważnym badaniu. W celu otrzymania kopi i opublikowanego raportu, prosimy o przesłanie danych adresowych (imię i nazwisko, e-mail i adres pocztowy) w osobnym mailu na powyższy adres.


Z poważaniem,


Paweł Kolenda

Menedżer ds. Badań

IAB PolskaAlexander King

Partner Zarządzający w Polsce

Monitor Group