MEC i Starcom w radzie nadzorczej IAB Polska

03.07.2014

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska przyjąl w poczet Członków Zwyczajnych MEC Poland oraz Starcom. Zmiana statusu oznacza dla wymienionych firm możliwość zasiadania w Radzie Nadzorczej Związku i wywierania kluczowego wpływu na jego strategię. MEC Poland reprezentować będzie we władzach IAB Polska Tomasz Rzepniewski, Managing Partner Digital & New Services, Starcom będzie reprezentować Anna Sakowicz, Chief Digital Officer.

Zmiana we władzach Związku jest związana z konsekwentnym wdrażaniem nowej strategii wynikającej z chęci rozszerzenia formuły organizacji. IAB Polska reprezentuje bowiem wszystkie segmenty polskiego rynku internetowego, skupiając w swoich szeregach najważniejszych wydawców, domy mediowe, agencje interaktywne, firmy technologiczne, czy sieci reklamowe. Zadaniem Związku jest skuteczne edukowanie rynku, działania Public Affairs, ale i promowanie wszystkich elementów ekosystemu marketingu online w Polsce.

Rozszerzenie Rady Nadzorczej o przedstawicieli domów mediowych pozwoli nam jeszcze lepiej odczytywać i reprezentować interesy całego rynku internetowego.

IAB Polska jest organizacją bardzo dynamicznie działającą w obszarach edukacji, standaryzacji i reprezentacji pracodawców internetowych w Polsce. Najważniejszymi aktywnościami Związku są:

  • Standaryzacja usług i produktów internetowych poprzez opracowywanie Kodeksów Dobrych Praktyk, wzorów briefów, zbiorów case’ów itp. w trakcie prac specjalnie powołanych do tych celów Grup Roboczych IAB
  • Reprezentacja środowiska przedsiębiorców internetowych w organach legislacyjnych i administracyjnych
  • Organizacja i publikacja badań dotyczących internetu, w tym najważniejszego badania wydatków w polskim internecie ADEX, jak również szeregu raportów (Raport Strategiczny, raporty poświęcone poszczególnym obszarom marketingu online), dystrybuowanych wspólnie z wiodącymi wydawnictwami marketingowymi i biznesowymi w Polsce (Harvard Business Review, Media i Marketing w Praktyce)
  • Organizacja dużych wydarzeń poświęconych marketingowi online – konferencja Forum IAB czy konkurs MiXX Awards & Conference
  • Organizacja mniejszych spotkań edukujących rynek, czy świat marketingu – warsztatów, showcase’ów, czy paneli dyskusyjnych (IAB Expert Panel)

W planach organizacji są dalsze działania zmierzające do rozwoju rynku, między innymi program certyfikacji specjalistów marketingu online, czy akcje zmierzające do ograniczenia negatywnych zjawisk w polskim internecie (piractwo, blokowanie reklam etc.)