List otwarty polskich przedsiębiorców do Komisji Europejskiej

09.01.2017

Polscy przedsiębiorcy związani z branżą internetową, zaniepokojeni planowanymi przez Komisję Europejską zmianami w zakresie ePrywatności, w liście otwartym wskazują na negatywne konsekwencje zaostrzenia tych przepisów.letter

Przedsiębiorcy zwracają  szczególną uwagę na proponowane uproszczenie polityki cookies oraz ograniczenie reklamy internetowej, która nie będzie mogła opierać się na danych zebranych o użytkownikach w takim stopniu jak dotychczas. Wskazują, że takie zaostrzenie przepisów może zahamować rozwój zarówno polskiej, jak i europejskiej gospodarki, które w znacznej mierze oparte są na zbieraniu i przetwarzaniu danych.

Pełna treść listu do pobrania po kliknięciu w przycisk.

POBIERZ LIST